MeshMolder 6.0 Betaฟรีโปรแกรมหัดปรับแต่งโมเดล 3 มิติ เข้าใจง่าย
หากคุณกำลังสนใจเกี่ยวกับงานด้าน 3 มิติ แต่ยังไม่ค่ยมีความรู้ในด้านนี้เลย วันนี้เรามีโปรแกรมดี ๆ ที่จะมาช่วยให้คุณเข้าใจโปรแกรมประเภทนี้ได้ง่ายขึ้นครับ

MeshMolder 6.0 Beta ฟรีโปรแกรมสำหรับปรับแต่งโมเดล 3 มิติ ที่ มีโมเดลรูปแบบต่าง ๆ มาให้คุณได้ลองเล่นมากพอสมควรมี Interface ที่เข้าใจได้ง่าย ให้คุณได้ทดสอบ เปลี่ยนสี,เปลี่ยนมุมมอง,ใส่ texture  และอื่น ๆ เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรม มีขนาดเล็ก ไม่กินแรงเครื่องและสามารถสั่ง Render ออกมาเพื่อนำไปใช้งานได้ด้วย ครับ

รายละเอียดโปรแกรม MeshMolder 6.0 Beta
ขนาด : 8.7 MB
Website : http://www.meshmolder.com/
OS : Windows 7 ขึ้นไป

ฏนไืสนฟก MeshMolder 6.0 Beta