Spybot – Search and Destroy 2.6 ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ สุดเก๋า
 

Spybot – Search and Destroy  ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ที่อยู่คู่กับโลกคอมพวิเตอร์ตั้งแต่ สมัยที่อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม ่ๆ ช่วงนั้นมันก็จะมีแค่ spyware กับไวรัสเล็ก ๆ น้อย ๆ  และโปรแรกมก็ได้ผ่านการพัฒนาตัวเองมาพร้อม ๆ กับเหล่ามัลแวร์ที่เพ่ิมจำนวนและชนิดมากขึ้น โดยในตอนนี้ Spybot – Search and Destroy 2.6 มีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร์ได้หลากหลายชนิดทั้ง Virus,spyware,trojan,worm และอื่น ๆ โดยมีความสามารถในการตรวจจับและกักกัน เหล่ามัลแวร์ที่ติดอยู่ในเครื่องไม่ให้มันทำงานหรือ แพร่กระจายตัวออกไปได้อีก ตัวโปรแรกมได้รับการพัฒนาให้ทำงานดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อน มีความหนืดน้องลง ระหว่างทำการสแกน ทำให้คุณสามารถทำงานอย่างอื่นไปด้วยได้ ในขณะที่กำลังสแกนเครื่องอยู่

นับเป็นอีกหนึ่งดปรแกรมดี ๆ ที่แนะนำให้มีติดเครื่องไว้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม Spybot – Search and Destroy 2.6
ขนาด : 50 MB
Website :https://www.safer-networking.org/ (เข้าเว็บไซด์เพื่อซื้อเวอร์ชั่นเสียเงินที่มีฟีเจอร์มากกว่าได้ครับ)
OS : Windows XP ขึ้นไป

Download Spybot – Search and Destroy 2.6