FreeVimager 7.0| ฟรีโปรแกรมดูรูป แต่งรูป เล่นไฟล์วีดีโอได้
FreeVimager 7.0 ฟรีโปรแกรมดูรูปแต่งรูปแบบง่าย ๆ เบา ๆ ท่ีอยู่คู่กับ Windows มานานมาก ๆ  โดยโปรแกรมนี้จะมีความสามารถในการดูรูป และแต่งรูป ได้โดยรองรับไฟล์รูปภาพหลากหลายฟอร์แมต  และยังสามารถปรับแต่งไฟล์รูปภาพที่ต้องการได้ในระดับพื้นฐานอาทิ หมุนภาพ, crop ภาพ และอื่น ๆ

นอกจากจะดูภาพและแต่งภาพได้แล้วโปรแกรมนี้ยังสามารถ เล่นไฟล์ VDO อย่างไฟล์ AVI  และไฟล์วีดีโอพื้นฐานของ Windows ไได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดูรูปที่ดีมาก ๆ รองรับการใช้งานกับ Windows เก่า ๆ ด้วยครับ

รายละเอียดโปรแกรม FreeVimager 7.0
ขนาด :
Website : https://www.contaware.com/freevimager.html
OS :  “Winodws XP  ขึ้นไป
Download FreeVimager 7.0