CrystalDiskMark 6.0 ฟรีโปรแกรม ตรวจสอบประสิทธิภาพ Harddisk
CrystalDiskMark 6.0  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของ Hard disk 9่าง ๆ ของคุณได้แบบง่าย ๆ โดยโปรแกรมนี้จะมีความสามารถต่า งๆ ดังนี้
1.ทอดสอบความเร็วในการ Read/Write ข้อมูล
2.ทดสอบการเขียนข้อมูลลคลัสเตอร์ที่ 4K /12 K
3.ทดสอบการ Copy
CrystalDiskMark 6.0 แจ้งข้อมูลได้ครบครันทำให้คุณสามารถทราบการทำงานของ Harddisk ได้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม CrystalDiskMark 6.0
ขนาด :2.96 MB
Website :https://crystalmark.info/download/index-e.html
OS :

Download CrystalDiskMark 6.0