ลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์แบบสะอาดสุด ๆ ด้วย Wise Program Uninstaller 2.15
โดยปกติแล้วการลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการ Add/Remove program แต่โปรแกรมหลาย ๆ ตัวลทิ้งแล้วก็ยิ้งทิ้งซากบางอย่าง เช่นไฟล์ .Dll หรือ อะไรซักอย่างไว้ให้เกะกะ หรือไม่ก็ลบออกไมไ่ด้เลย ดังนั้นการใช้โปรแกรมประเภทช่วยลบโปรแกรมออกมาแนะนำกันครับ

Wise Program Uninstaller 2.15  ฟรีโปรแกรมสำหรับลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการแล้วให้ออกไปจากเครื่องของเราอย่างสะอาดหมดจด โดยจะลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เราต้องการลบออกไปหมด ่วยประหยัดพื้นที่ HDD ที่ต้องมาเก็บไฟล์ขยะ อยู่ได้เป้นอย่างดีครับ

รายละเอียดโปรแกรม Wise Program Uninstaller 2.15
ขนาด : 2.7 MB
Website :http://www.wisecleaner.com/wise-program-uninstaller.html
OS : Windows XP ขึ้นไป

Download Wise Program Uninstaller 2.15

http://www.wisecleaner.com/wise-program-uninstaller.html