Auslogics Disk Defrag Portable 8.0.8 ฟรีโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลใน HDD แบบพกพา
การจัดเรียงข้อมูลใน Hard disk หรือ Disk defragment  นั้นถือได้ว่าเป็นการกระทำที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากคุณต้องการท่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ เพราะ มันจะไปทำการจัดเรียงข้อมูลใน HDD ของคุณให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทำให้เวลา HDD อ่านข้อมูลจะทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาในการกระโดดข้าม sector mี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องการไปหาหาข้อมูลชุดเดียวกัน ดังน้นการมีโปรแรกม defragment ดี ๆ ซักตัวจึงเป็นเรือ่งจำเป้นมาก

Auslogics Disk Defrag Portable 8.0.8 ฟรีโปรแรกมที่จะมาทำการ Defrag  HDD ของคุณ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สำคัญไม่ต้องติดตั้ง สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องทุกเครื่อง มีระบบตรวจสอบ ไฟล์ต่าง ๆ ว่า ไฟล์ไหนเป็นแบบย้ายได้หรือย้ายไม่ได้ ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบของคุณได้  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่เราขอแนะนำให้คุณมีติดเครื่องไว้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม Auslogics Disk Defrag Portable 8.0.8
ขนาด : 7.6 MB
Website : https://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/
OS : Wndows XP ขึ้นไป

Download Auslogics Disk Defrag Portable 8.0.8

http://downloads.auslogics.com/en/disk-defrag/ausdiskdefragportable.exe