Icecream PDF Split and Merge 3.45 | ฟรีโปรแกรมแยกหรือรวมไฟล์ PDF แบบง่าย ๆ
Icecream PDF Split and Merge 3.45 ฟรีโปรแกรมที่จะมาช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ PDF  ได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแรกมนี้คุณสามารถที่จะ ทำการแยกไฟล์ PDF  จากหลาย ๆ หน้าใน 1 ไฟล์ให้ออกมาเป็นไฟล์ละหน้า ๆ ได้ทำให้สามารถจัดการตัดต่อเปลี่ยนแปลง หรือลงนามเอกสารต่าง ๆ ได้ และ สามารถรวมไฟล์ PDF หลาย ๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวได้ช่วยให้สะดวกในการจัดการ หรือส่งต่อ นับเป็ฯอีกหนึ่งโปรแกรมจัดการไฟล์ PDF ีดี ๆ ที่คนที่อยู่ในสายงานนี้ควรมีติดเครื่องไว้นะครับผม ใช้งานง่ายมาก ๆ เป็นภาษาไทยอีกต่างหากจ้า

รายละเอียดโปรแกรม Icecream PDF Split and Merge 3.45
ขนาด : 18.3 MB
Website :http://icecreamapps.com
OS : Windows

Download Icecream PDF Split and Merge 3.45

http://icecreamapps.com/download/pdf_split_and_merge_setup.exe