RogueKiller 8.7.6 | ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์
RogueKiller 8.7.6

ทุกวันนี้เราได้พบวิวัฒนาการของมัลอวร์นั้นก้าวไปไกลมาก และมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ดักจับข้อมูล,ขโมยข้อมูล,สร้างความรำคาญ,ถ่วงเครื่อง หรือไม่ทำอะไรแต่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเป้าหมายอื่นอย่าง DDOS หรือ Zombie bot  และแอนตี้ไวรัสธรรมดาก็ไม่สามารถตรวจสอบมัลแวร์เหล่านี้ได้พบเลย และมันก็ยังคงแพร่กระจายและติดค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราไปเรือ่ ยๆ ดังนั้นวันนี้เราจึงขอนำเสนอโปรแกรมดี ๆ ที่จะมาช่วยคุณค้นหาและกำจัดมัลแวร์ชนิดต่าง ๆ ให้ออกไปจากเครื่องของคุณให้ได้มากที่สุดครับ

RogueKiller 8.7.6 ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและกำจัดมัลแวร์ และโปรแรกมที่มีลักษณะเป็นมัลแวร์ สามารถหยุด Process ของโปรแกรมที่มีพญติกรรมน่าสงสัยได้ รวมไปถึงสามารถ ค้นหาและกำจัด Rootkit ไวรัสตัวร้ายตัวป่วน ได้อีกด้วย ใช้เป็นกำลังเสริมในการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณได้อย่างดีเลยทีเีดยวครับ

รายละเอียดโปรแกรม RogueKiller 8.7.6
ขนาด : 3.38 MB
Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
OS : Windows XP/vata/7

Download RogueKiller 8.7.6