ฟรีโปรแกรมถอดถอนโปรแกรมออกจากคอมแบบไม่เหลือซาก | Wise Program Uninstaller 1.61
Wise Program Uninstaller 1.61

 Wise Program Uninstaller 1.61  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถลบโปรแรกมที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วออกจากเครื่องได้อย่างสบาย ๆ โดยโปรแกรมนี้จะมีความสามารถในการ ถอดถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์มากกว่า ส่วนของ add/Remove ของ windows มากเลยทีเีดยวเพราะมันสามารถที่จะค้นหาโปรแรกมต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งไว้ในเครื่องทั้งหมด ถึงแม้ว่าโปรแรกมเหล่านั้นจะไม่ได้ทำส่วนของ Add/remove ไว้และสามารถลบโปรแรกมนั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทั้งหมดแบบไม่เหลือร่องรอยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟล์โปรแรกม,รีจิสตี้,ไฟล์ระบบ และอื่น ๆ นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมที่จะช่วยให้คุณลบโปรแรกมต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการได้อย่างสบายมากขึ้น

รายละเอียดโปรแกรม  Wise Program Uninstaller 1.61
ขนาด :  2.86 MB
Website : http://wisecleaner.com/wiseuninstallerfree.html
OS : Windows XP/Vista/7

Download  Wise Program Uninstaller 1.61