Tagged: โปรแกรมเครื่องคิดเลขคำนวนสูตรวิทยาศาสตร์

HiPER Calc 2.3 ฟรีโปรแกรมเครื่องคิดเลขคำนวนสูตร คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์ชั้นสูง

HiPER Calc 2.3

 

HiPER Calc 2.3 ฟรีโปรแกรมเครือ่งคิดเลขชั้นสูงที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและครอบคลุม โดยโปรแรกมรองรับการคำนวนสูตรทางคณิตศาสตร์,วิทยาศา read more

Kalkules 1.9.5 ฟรีโปรแกรมเครื่องคิดเลขคำนวนสูตรวิทยาศาสตร์

Kalkules 1.9.5

 

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเรียน คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,บัญชี ชั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขแบบพิเศษที่มีฟังก์ชั่นแบบนี้โดยเฉพาะคงจะตกใจไม่น้อยเมื่อเจอกับราคาของเครื่องคิดเลขแบบนี้เพราะมันแพงมหาศาลมาก และยิ่งถ้าเอามาใช้แค่ตอนเรียนหรือตอนส read more