Tagged: โปรแกรมใส่บายน้ำรูปทีละมาก ๆ

โปรแกรมย่อรูป,แปลงไฟล์,ใส่ลายน้ำรูปภาพจำนวนมากๆในพริบตา|ImBatch 1.7

โปรแกรมจัดการไฟล์รูป

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานกับไฟล์รูปภาพในปริมาณมาก ๆ อย่างงานการทำเว็บไซด์ที่จะต้องมานั่งย่อรูปให้ได้ขนาดตามหน้าเว็บและต้องใส่รูปภาพลายน้ำแสดงความเป็นเจ้าของ  ถ้ามีรูปซัก 30 รุปแล้วคุณต read more