Tagged: โปรแรกมแต่งรูป

FreeVimager 7.0| ฟรีโปรแกรมดูรูป แต่งรูป เล่นไฟล์วีดีโอได้

FreeVimager 7.0 ฟรีโปรแกรมดูรูปแต่งรูปแบบง่าย ๆ เบา ๆ ท่ีอยู่คู่กับ Windows มานานมาก ๆ  โดยโปรแกรมนี้จะมีความสามารถในการดูรูป และแต่งรูป ได้โดยรองรับไฟล์รูปภาพหลากหลายฟอร์แมต  และยังสามารถปรับแต่งไฟล์รูปภาพที่ต้องการได้ในระดับพื้นฐานอาทิ หมุนภาพ, crop ภาพ และอื่น ๆ

read more

Hornil Photo Viewer 1.0.0.1| ฟรีโปรแกรมดูรูป ทีละมาก ๆ ใช้แทน ACDsee

Hornil Photo Viewer 1.0.0.1

Hornil Photo Viewer 1.0.0.1 ฟรีโปรแกรมดูรูปภาพที่จะทำให้คุณสามารถดูรูปในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้ครั้งละหลาย ๆ ภาพในเวลาเดียวกัน ในลักษณะของ Thumbnail โดยด้านข้างจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพรุปนั้นไว้ อย่างคร read more

Artweaver 4.0 | ฟรีโปรแรกมตัดต่อตบแต่งภาพ ใช้แทน Photoshop

Artweaver

Artweaver 4.0 ถ้าจะให้บรรยายโปรแรกมนี้ มันก็คือ โฟโต้ช็อปในเวอร์ชั่นของฟรีแวร์นั่นเองครับ หาก คุณมีพื้นฐานของ โฟโต้ช็อปอยู่แล้วคุณจะไม่มีปัญหากับการใช้งาน Artweaver ตัวนี้เลย ด้วยเครื่องไม read more