Tagged: Inkscape 0.92.2

Inkscape 0.92.2 ฟรีโปรแกรมสร้าง Vector file ความสามารถใกล้เคียง Illustrator

หลังจากพัฒนามาหลายสิบปี แต่ก็ยังไม่ได้เวอร์ชั่นเต็มเสียที กับ โปรแกรมที่ใช้วาดภาพแบบ  Vector file คู่แข่งตลอดกาลของ Adobe Illustrator  อย่างInkscape  แต่ถึงจะไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็ม ความสามารถในการใช้งานก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับ

Inkscape 0.92.2 เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการสร้างไฟล์รูปภาพแบบ Vector คือประกอบด้วยสีและเสี้น ข้อดีของไฟล์นี้คืนนำไปขยายได้ ไม read more