Category: โปรแกรมกู้ข้อมูล

กู้ข้อมูลจากการลบ,format,Flashdriveเสียแบบได้จริงด้วยโปรแกรม Puran File Recovery 1.1

โปรแกรมกู้ข้อมูล

หากคุณกำลังประสบกับปัญหา “ไฟล์หาย”  ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ เผลอลบแบบไม่ตั้งใจ เผลอลบแบบมึน ๆ เบลอ ๆ ,อยู่ดี ๆ ไปกด Format ซะอน่างนั้นหรือ Falsh drive ตัวเก่างที่อยู่ดี ๆ ก็ขึ้น Error ให้ Format ก่อนถึงจะใช้ได้ read more