Eusing Free Registry Cleaner 3.9 ฟรีโปรแกรมทำความสะอาด รีจิสตี้

 
  

Eusing Free Registry Cleaner 3.9

 

รีจิสตี้คือองค์ประกอบสำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการ windows  เพราะมันเปรียบเสมือนฐานข้อมูลที่จะทำให้ windows รู้จักโปรแรกมหรือ hardware 9ต่าง ๆ ได้และเรียกใช้งานได้ และเมื่อเราใช้งานคอมพิวเอตร์ไปซักระยะ ก็จะมีจำนวน รีจิสตี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดหรือทำงานช้าลงได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมจัดการรีจิสตี้ติดเครือ่งไว้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ

Eusing Free Registry Cleaner 3.9 ฟรีโปรแกรมทำความสะอาดรีจิสตี้ ในเครือ่งคอมพิวเตอร์ของเราตรวจสอบ และลบรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วช่วยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้รวดเร็จวขึ้นและช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยครับ แนะนำให้มีติดเครือ่งไว้และเปิดใช้บ่อย ๆ นะครับ

รายละเอียดโปรแกรม Eusing Free Registry Cleaner 3.9

ขนาด :962 KB
Website :http://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htm
OS : Windows XP/7/8

Download Eusing Free Registry Cleaner 3.9