McAfee Stinger 12.1| ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์แบบ Stand alone

 
  

McAfee Stinger 12.1.0

 

McAfee Stinger 12.1  ฟรีโปรแกรมสแกนไวรัสและมัลแวร์ ที่ทำงานด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพราะตัวของมันมีฐานข้อมูลของไวรัสที่อับดทล่าสุด จากทาง Mcafee ติดมาด้วยเรียบร้อย  โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ไม่ใช่การใช้แทนแอนตี้ไวรัสแบบบปกติ แต่เอามาใช้ช่วยในการค้นหาและกำจัดไวรัสในกรณีที่แอนตี้ไวรัสปกติของเครื่องไม่สามารถทำงานได้ นับเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยจัดการไวรัส หรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

รายละเอียดโปรแกรม McAfee Stinger 12.1
ขนาด : 10.45 MB
Website : http://www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/stinger.aspx
OS : Windows

Download McAfee Stinger 12.1|