Glary Utilities 5.21 ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจร

 
 



 

 

Glary Utilities 5.21  ฟรีโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของการทำความสะอาด Hard disk ,RAM ,ไฟล์ระบบ,รีจิสตี้ต่าง ๆ โดยจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น 1 click maintenance ที่จะทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่จะช่วย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นมากที่สุดครับ

รายละเอียดโปรแกรม Glary Utilities 5.21
ขนาด :14.31 MB
Website : http://www.glarysoft.com/
OS : Windows XP/7/8

Download Glary Utilities 5.21