Tagged: ป้องกัน worm

AVZ Antiviral Toolkit 4.43 | ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์

AVZ Antiviral Toolkit 4.43

 

มัลแวร์ที่ถือได้ว่าสร้างปัญหาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยหน้ากว่าไวรัสชนิดอื่น ๆ นั่นก็คือ มัลแวร์ประเภท spyware และ adware เพราะมันจะเข้ามาก่อกวนเกาะอยู่กับไฟล์ระบบและ ทำการขโมยข้อมูลต่าง ๆ แล้วส่งไปยัง hacker ผู้เป็นเจ้าของอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงินหรืออื่น ๆ ได้ดังนั้นการป้องกันมัลแวร์ read more