Tagged: ClamWin Free Antivirus 0.98

ClamWin Free Antivirus 0.98 | ฟรีโปรแกรมแอนตี้ไวรัส รองรับการโปรแกรมต่าง ๆ ของ MS

ClamWin Free Antivirus 0.98

ClamWin Free Antivirus 0.98  ฟรีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มาพร้อมกับความสามารถในการสแกนไวรัสและสปายแวร์ต่าง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยโปรแกรมนี้จะสามารถอับเดทตัวเองได้แบบอัตโนมัติ  และทำการสแกนเครื่องแบบ Real time  ช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาที่เครื่องทำงานอยู่ นอกจากการป้องกันไวรัสแบบปกติแล้ว read more