Tagged: Password Safe Portable 3.54

Password Safe Portable 3.54 ฟรีโปรแกรมบันทึกรหัสผ่าน บริการต่าง ๆ ไม่ต้องจำ

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาเหลือเกินกับการจำ username และ รหัสผ่าน บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป้ฯ อีเมล์ ,เน็ตแบงค์กิ้ง ที่แต่ละอย่างต้องตั้งให้ยาว ๆ ยาก ๆ เพื่อให้ยากต่อการคาดเดา และคุณเองก็จำไม่ได้ด้วย และไอ้การที่จะมาจดในกระดาษหรือสมุดบันทึกก็ดูจะเป็นการเสี่ยงยิ่งกว่า ดังนั้น วันนี้เราจึงมีโปรแกรมสำหรับช่วยจำรหัสผ่านพร้อม กรอกให้เรียบร้อยเมือ่ต้องการใช้ read more