Tagged: Tixati Portable 1.99

Tixati Portable 1.99 | ฟรีโปรแกรมรับ-ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ผ่านอินเตอร์เน็ต

Tixati Portable 1.99

 

หากคุณมีความจำเป็ฯที่จะต้องส่งไฟล์งานขนาดใหญ่ ๆ ไปให้กับเพื่อนร่วมงานหรือ คนที่อยู่ห่างไกลออกไป วิธีที่ง่ายที่สุดคือการอับโหลดเข้าสู่ cloud storage แต่กว่าจะอับโหลด,ดาวโหลดเสร็จก็ใช้เวลามากพอสมควร วันนี้เรามีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำกันครับ

Tixati Portable 1.99  ฟรีโปรแรกมเชื่อมต่อแบบ P2P  ใช้โปรโตรคอลเดียวกับ bit torrent ที่จะช่วยเชื่อมต่ read more